×

Harper's Bazaar China

November 2019 (Editorial)
Photographer: Yuan Gui Mei
Editor: Wei Tian
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Daniel Zhang
November 2019 (Magazine Cover)
Photographer: Yuan Gui Mei
Editor: Wei Tian
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Daniel Zhang
October 2019 (Editorial)
Photographer: Win Tam
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Model: Qun Ye
October 2019 (Editorial)
October 2019 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Frankie Zheng
Makeup Artist: Phophie Mathias
October 2019 (Editorial)
Photographer: Ruo Bing Li
Fashion Editor/Stylist: Abby Qi
Makeup Artist: Chiao Li Hsu
Casting Director: Sheri Chiu
Manicurist: MoMo
Video Editor: Zexi Qi
October 2019 (Magazine Cover)
Fashion Editor/Stylists: Kun Yu, Wang Hao
Hair Stylist: XiaoTian Xu
Makeup Artist: Lu Wang
October 2019 (Editorial)
Photographer: Zhang Chao
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao
September 2019 (Editorial)
Fashion Editor/Stylists: Frankie Zheng, Renty Wu
September 2019 (Editorial)
Photographer: Zhang Chao
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Hair Stylist: Ze Nan