×

Harper's Bazaar China

February 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Makeup Artist: Lu Wang
Model: Xin Xie
February 2017 (Editorial)
Photographer: Ren Hang
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
February 2017 (Editorial)
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Zhulin
February 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
February 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Liu Zongyuan
Creative Director: Xiao Mu Fan
Fashion Editor/Stylist: Cathy Dong
Hair Stylist: Zhang Xiao
February 2017 (Editorial)
Photographer: Jumbo Tsui
Hair Stylist: Takeshi
Makeup Artist: Yuka Washizu
February 2017 (Editorial)
Photographer: Zeng Wu
Fashion Editor/Stylist: Xiao Mu Fan
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Sun Qi
February 2017 (Editorial)
Photographer: Jumbo Tsui
Groomer: Kamo
January 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Yuan Gui Mei
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
January 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)