×

Harper's Bazaar China

August 2016 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
August 2016 (Editorial)
Photographer: Omar Macchiavelli
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
August 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
August 2016 (Editorial)
Hair Stylist: Wen Zhi
Model: Xin Xie
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Model: Zhulin
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Hair Stylist: Zhang Xiao
Makeup Artist: Wang Qian
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Xin Xie