×

Elle China

March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
January 2017 (Editorial)
Photographer: Yu Cong
Makeup Artist: Xin Miao
January 2017 (Editorial)
Model: Xin Xie
January 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Yu Cong
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Xin Miao
November 2016 (Editorial)
October 2016 (Editorial)
Makeup Artist: Xin Miao
October 2016 (Editorial)
Photographer: Charles Guo
Fashion Editor/Stylist: Hubert Chen
Makeup Artist: Sun Qi
Model: Xin Xie