×

Harper's Bazaar China

China Now 当下

Published: October 2016
All people in this editorial:

 • Xiaofan Zhou - Photographer
 • Renty Wu - Fashion Editor/Stylist
 • Wen Zhi - Hair Stylist
 • Lu Wang - Makeup Artist
 • Luping Wang - Model
 • Xiaomeng Huang - Model
 • Zhulin - Model
 • In this picture: Xiaomeng Huang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Luping Wang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Luping Wang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Luping Wang, Xiaomeng Huang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Zhulin
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist), Lu Wang (Makeup Artist)
  In this picture: Xiaomeng Huang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Luping Wang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Luping Wang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  In this picture: Xiaomeng Huang
  Credits for this picture: Xiaofan Zhou (Photographer), Renty Wu (Fashion Editor/Stylist), Wen Zhi (Hair Stylist)
  All people in this editorial:

 • Xiaofan Zhou - Photographer
 • Renty Wu - Fashion Editor/Stylist
 • Wen Zhi - Hair Stylist
 • Lu Wang - Makeup Artist
 • Luping Wang - Model
 • Xiaomeng Huang - Model
 • Zhulin - Model