×

Harper's Bazaar China

March 2016 (Editorial)
Photographer: Thiemo Sander
March 2016 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
March 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Xiao Mu Fan
Hair Stylist: Jason X
Makeup Artist: Sun Qi
March 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Xin Xie
March 2016 (Magazine Cover)
Photographer: Shxpir
Editor: Wei Tian
March 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Model: Zhulin
March 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Photographer: Liu Zongyuan
Hair Stylist: Zhang Xiao
Model: Xin Xie
March 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
February 2016 (Editorial)
Photographer: Yu Cong
Editor: Wei Tian
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Hair Stylist: Chen Feng
Makeup Artist: Sun Qi