×

Harper's Bazaar China

April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Britt Mccamey
April 2016 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Zhang Xiao
Makeup Artist: Wang Qian
April 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Xin Xie
April 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Model: Ling Liu
March 2016 (Editorial)
Photographer: Thiemo Sander
March 2016 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
March 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Xiao Mu Fan
Hair Stylist: Jason X
Makeup Artist: Sun Qi
March 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Xin Xie