×

Harper's Bazaar China

May 2016 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Wang Qian
May 2016 (Magazine Cover)
Actor: Ni Ni
May 2016 (Editorial)
Photographer: Kiki Xue
April 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Britt Mccamey
April 2016 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Zhang Xiao
Makeup Artist: Wang Qian
April 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Geng Lucas
Model: Xin Xie
April 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Model: Ling Liu