×

Harper's Bazaar China

May 2016 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Makeup Artist: Lu Wang
May 2016 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Wang Qian
May 2016 (Magazine Cover)
Actor: Ni Ni
May 2016 (Editorial)
Photographer: Kiki Xue
April 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Cathy Dong
Hair Stylist: Jason X
Makeup Artist: Sun Qi
April 2016 (Editorial)
Photographer: Liu Song
Fashion Editor/Stylist: Wei Yang
April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
April 2016 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Britt Mccamey
April 2016 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Zhang Xiao
Makeup Artist: Wang Qian