×

Elle China

New Season

Published: September 2020
All people in this editorial:

 • Yuan Gui Mei - Photographer
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • Ling Yi Tai - Makeup Artist
 • Chu Wong - Model
 • He Cong - Model
 • Pan Haowen - Model
 • In this picture: Chu Wong, He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong, He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong, He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong, He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: He Cong
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: He Cong
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: He Cong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong, Pan Haowen
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong, He Cong
  Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Ling Yi Tai (Makeup Artist)
  All people in this editorial:

 • Yuan Gui Mei - Photographer
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • Ling Yi Tai - Makeup Artist
 • Chu Wong - Model
 • He Cong - Model
 • Pan Haowen - Model