×

Dior

Christian Dior S/S 20 Show Shanghai

Source: dior.cn
Published: 10/20/2019
All people in this show:

 • Ziqian Wang - Photographer
 • Allan Shen - Producer
 • Chai Maximus - Model
 • Chunjie Liu - Model
 • Haizhu Gu - Model
 • He Jing - Model
 • Jiali Zhao - Model
 • Liang Xiangqing - Model
 • Sun Yuechen - Model
 • In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, Jiali Zhao, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, He Jing, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chai Maximus
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, He Jing, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, He Jing, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Chunjie Liu, Haizhu Gu, Liang Xiangqing
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  In this picture: Sun Yuechen
  Credits for this picture: Ziqian Wang (Photographer), Allan Shen (Producer)
  All people in this show:

 • Ziqian Wang - Photographer
 • Allan Shen - Producer
 • Chai Maximus - Model
 • Chunjie Liu - Model
 • Haizhu Gu - Model
 • He Jing - Model
 • Jiali Zhao - Model
 • Liang Xiangqing - Model
 • Sun Yuechen - Model
 • View the complete story on dior.cn