×

STYLE:men Magazine

January 2016 (Magazine Cover)
Photographer: Wee Khim
June 2015 (Editorial)
September 2014 (Editorial)
Photographer: Stefan Khoo
Hair Stylist: Yoshitaka Miyazaki
Makeup Artist: Tomohiro Muramatsu
April 2014 (Magazine Cover)
Photographer: Wee Khim
February 2014 (Magazine Cover)
February 2014 (Editorial)
January 2014 (Magazine Cover)
Photographer: Wee Khim
November 2013 (Magazine Cover)
June 2013 (Editorial)
Photographer: ChuanDo & Frey
February 2013 (Magazine Cover)
Photographer: Wee Khim