×

Marie Claire China

January 2018 (Magazine Cover)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Actor: Zhao Wei
December 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Trunk Xu
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
December 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Trunk Xu
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Lu Wang
December 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Yu Cong
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Makeup Artist: Yooyo Ming
Actor: Zhou Xun
November 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Liu Zongyuan
Fashion Editor/Stylist: Kidd Ji
Hair Stylist: Xueliang Liu
September 2017 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Makeup Artist: Lu Wang
Producer: Ralph Yuu
September 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Photographer: Dalong Yang
August 2017 (Editorial)
Photographer: Dalong Yang
July 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Fashion Editor/Stylist: Mix Wei
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen