×

L'Wren Scott

September 2011 (Shows)
Hair Stylist: Serge Normant
Makeup Artist: Aaron de Mey
September 2010 (Shows)
Hair Stylist: Odile Gilbert
Makeup Artist: Aaron de Mey
February 2010 (Shows)
Hair Stylist: Serge Normant
Makeup Artist: Aaron de Mey
Casting Director: Maida Gregori Boina
Manicurist: Yuna Park
February 2010 (Shows)
Makeup Artist: Aaron de Mey
February 2009 (Shows)
Makeup Artist: Aaron de Mey