×

Cosmopolitan China

September 2018 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Lu Wang
September 2018 (Magazine Cover)
Photographer: Jumbo Tsui
Actor: Zhao Wei
July 2018 (Editorial)
June 2018 (Editorial)
Photographer: Shxpir
March 2018 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Parco Cheung
Makeup Artist: Lu Wang
February 2018 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Hair Stylist: Parco Cheung
Makeup Artist: Lu Wang
February 2018 (Editorial)
Photographer: Shxpir
December 2017 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Fashion Editor/Stylist: Fan Qiong
Hair Stylist: Zhiguo He
Makeup Artist: Lu Wang
December 2017 (Editorial)
Photographer: Shxpir
October 2017 (Editorial)
Photographer: Jiaji Jin
Fashion Editor/Stylist: Fan Qiong
Hair Stylist: MingHu Zhang
Makeup Artist: Xin Miao