Portrait

Agata Wozniak by Iakovos

client: Portrait
source: iakovos.co.uk
published: April 2014

In this picture:

Agata Wozniak

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

Grigorios Pyrpylis (Makeup Artist)

View All: Single Page View
View the complete story on iakovos.co.uk