Polaroids/Digitals

Polaroids Women NY April 2013

client: Polaroids/Digitals
published: April 2013

In this picture:

Giedre Kiaulenaite

Other people in this work:

Irina Kravchenko - Model

Irina Nikolaeva - Model

Lais Ribeiro - Model

Sasha Luss - Model

View All: Single Page View