Lonely Planet (also with Jiang Fang Lei and Wang Xin Yu)

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Fan Xin - Photographer

Lucia Liu - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Qiqi - Makeup Artist

Yuan Bo Chao - Model

Yue Ning - Model

In this picture:

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Yue Ning

Credits for this picture:

Fan Xin (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Qiqi (Makeup Artist)