Marie Claire China

 
 
 
June 2016 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
Creative Director Mix Wei
Hair Stylist Bon Fan Zhang
May 2016 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
April 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Anna Katsanis
Hair Stylist Joey George
Makeup Artist Fumiaki Nakagawa
Photographers Chen Man, Yu Cong
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
March 2016 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
Actor Shu Qi
February 2016 (Magazine Cover)
Photographer Yu Cong
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
Hair Stylist Bon Fan Zhang
Entertainer Lu Han
January 2016 (Editorial)
Photographer Yin Chao
Makeup Artist Seven Wu
Model Meng Zheng
December 2015 (Magazine Cover)
Photographers Yu Cong, Yuan Gui Mei
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
Hair Stylists Bon Fan Zhang, Zhi Guo He
Model Liu Wen
December 2015 (Editorial)
Photographer Yu Cong
Fashion Editor/Stylist Mix Wei
Hair Stylist Zhi Guo He
Model Liu Wen
October 2015 (Magazine Cover)
Actor Kris Wu
 

About Marie Claire China

Photographers in 2016:
Chen Man
Yin Chao
Yu Cong
Cover models in 2016:
Lu Han
Shu Qi
Editorial models in 2016:
Kate King
Meng Zheng
Robbie Beeser
Photographers in 2015:
Chen Man
Liu Zongyuan
Yin Chao
Yu Cong
Yuan Gui Mei
Cover models in 2015:
Fan Bing Bing
Kris Wu
Liu Wen
Ni Ni
Editorial models in 2015:
Chen Xi
Kelly Mittendorf
Li Wei
Liu Wen
Meng Zheng
Zhulin
Photographers in 2014:
Amber Gray
Kristian Schuller
Oskar Cecere
Yin Chao
Zack Zhang
Cover models in 2014:
Mae Lapres
Editorial models in 2014:
Alicia Tostmann
Erika Labanauskaite
Gwen Pauls
Helene Desmettre
Huijun Zhang
Jessie Hsu
Jia Jing
Karmay Ngai
Ling Yue Zhang
Mae Lapres
Shaughnessy Brown
Photographers in 2013:
Oskar Cecere
Zack Zhang
Cover models in 2013:
Ni Ni
Editorial models in 2013:
Isabel Scholten
Karmay Ngai
Milou Sluis
Victoria Tuaz
Photographers in 2012:
Amber Gray
Yin Chao
Cover models in 2012:
Lina Zhang
Sui He
Editorial models in 2012:
Lina Zhang
Patricia Schmid
Photographers in 2011:
Yin Chao
Cover models in 2011:
Fei Fei Sun
Ming Xi
Editorial models in 2011:
Fei Fei Sun
Xiao Wen Ju
Editorial models in 2009:
Fei Fei Sun