Marie Claire China

 
 
 
Photographer Yuan Gui Mei
Model Liu Wen
December 2015 (Magazine Cover)
Model Liu Wen
October 2015 (Magazine Cover)
Actor Kris Wu
October 2015 (Editorial)
Photographer Yin Chao
Makeup Artist Daniel Zhang
Model Meng Zheng
September 2015 (Editorial)
Photographer Yin Chao
Makeup Artist Daniel Zhang
Model Meng Zheng
April 2015 (Editorial)
Model Zhulin
March 2015 (Editorial)
Photographer Liu Zongyuan
Fashion Editor/Stylist Lisa Jarvis
January 2015 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
November 2014 (Editorial)
Model Huijun Zhang
 

About Marie Claire China

Photographers in 2015:
Chen Man
Liu Zongyuan
Yin Chao
Yuan Gui Mei
Cover models in 2015:
Fan Bing Bing
Kris Wu
Liu Wen
Editorial models in 2015:
Kelly Mittendorf
Li Wei
Meng Zheng
Zhulin
Photographers in 2014:
Kristian Schuller
Oskar Cecere
Yin Chao
Zack Zhang
Editorial models in 2014:
Alicia Tostmann
Erika Labanauskaite
Gwen Pauls
Huijun Zhang
Jia Jing
Karmay Ngai
Ling Yue
Mae Lapres
Shaughnessy Brown
Photographers in 2013:
Oskar Cecere
Zack Zhang
Editorial models in 2013:
Isabel Scholten
Karmay Ngai
Milou Sluis
Victoria Tuaz
Photographers in 2012:
Yin Chao
Cover models in 2012:
Lina Zhang
Sui He
Editorial models in 2012:
Lina Zhang
Patricia Schmid
Photographers in 2011:
Yin Chao
Cover models in 2011:
Fei Fei Sun
Ming Xi
Editorial models in 2011:
Fei Fei Sun
Xiao Wen Ju
Editorial models in 2009:
Fei Fei Sun