L'Wren Scott

 
 
 
September 2011 (Shows)
Hair Stylist Serge Normant
Makeup Artist Aaron de Mey
September 2010 (Shows)
Hair Stylist Odile Gilbert
Makeup Artist Aaron de Mey
February 2010 (Shows)
Hair Stylist Serge Normant
Makeup Artist Aaron de Mey
Casting Director Maida & Rami
Manicurist Yuna Park
February 2010 (Shows)
Makeup Artist Aaron de Mey
February 2009 (Shows)
Makeup Artist Aaron de Mey