L'Officiel China

 
 
 
July 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Makeup Artist Lu Geng Lucas
Model Yue Han
June 2016 (Editorial)
Photographer Jiaji Jin
Hair Stylist Kazuko Kitaoka
Makeup Artist Thomas Lorenz
June 2016 (Editorial)
Photographer Zhou Yubo
Model Luping Wang
May 2016 (Editorial)
Photographer Ko Guo Qiang
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Makeup Artist Lu Geng Lucas
Model Danni Li
May 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Makeup Artist Lu Geng Lucas
Model Xin Xie
April 2016 (Editorial)
Photographer Michelle Du Xuan
Fashion Editor/Stylist Stefanie Miano
Makeup Artist Mayumi Oda
April 2016 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
January 2016 (Editorial)
Model Gio Durante
December 2015 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Model Yue Ning
Photographer Shxpir
Fashion Editor/Stylist Anna Katsanis
Hair Stylist Shinya Nakagawa
Set Designer Sarah Hein
Producer Quinn Buggs
 

About L'Officiel China

Photographers in 2016:
Chen Man
Jiaji Jin
Ko Guo Qiang
Michelle Du Xuan
Zhang Chao (photographer)
Zhou Yubo
Cover models in 2016:
Angelababy
Editorial models in 2016:
Astrid Holler
Danni Li
Gio Durante
Luping Wang
Sofia Tesmenitskaya
Xin Xie
Yue Han
Photographers in 2015:
Jiaji Jin
Michelle Du Xuan
Shxpir
Xiao Gang
Xu Yang
Yu Cong
Zack Zhang
Cover models in 2015:
Chris Lee
Manon Leloup
Zhou Xun
Editorial models in 2015:
Alex Yuryeva
He Cong
Jaclyn Yang
Jessie Hsu
Ling Yue Zhang
Liu Chang
Manon Leloup
Meng Zheng
Milena Feuerer
Tian Yi
Wangy Xin Yu
Xin Xie
Yue Ning
Zhulin
Photographers in 2014:
Chen Man
Feng Hai
Jiaji Jin
Michelle Du Xuan
Xu Yang
Zack Zhang
Cover models in 2014:
Sui He
Editorial models in 2014:
Hu Nan
Jaclyn Yang
Jia Jing
Ling Yue Zhang
Mengmeng Wei
Miao Bin Si
Pauline Van der Cruysse
Sui He
Zen Sevastyanova
Zhulin
Photographers in 2013:
Jumbo Tsui
Michelle Du Xuan
Cover models in 2013:
Naomi Campbell
Editorial models in 2013:
Liu Xu
Nika Cole
Photographers in 2012:
Michelle Du Xuan
Philip Neufeldt
Cover models in 2012:
Francisco Lachowski
Nils Butler
Editorial models in 2012:
Pauline Van der Cruysse
Zhulin
Editorial models in 2011:
Leighton Meester
Cover models in 2010:
Emma Pei
Liu Wen
Editorial models in 2010:
Emma Pei
Photographers in 2009:
Feng Hai
Editorial models in 2009:
Du Juan
Emma Pei
Cover models in 2008:
Mo Wandan
Cover models in 2007:
Emma Pei
Mo Wandan