L'Officiel China

 
 
 
December 2014 (Editorial)
Photographer Zack Zhang
Model Sui He
December 2014 (Magazine Cover)
Photographer Zack Zhang
Model Sui He
November 2014 (Editorial)
Photographer Jiaji Jin
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
November 2014 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
November 2014 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
November 2014 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Model Ling Yue
October 2014 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Model Ling Yue
October 2014 (Editorial)
Photographer Michelle Du Xuan
Fashion Editor/Stylist Shuo Yuan Hasegawa
Model Ling Yue
Photographer Michelle Du Xuan
Hair Stylist Marc Orsatelli
Makeup Artist Min Kim
October 2014 (Editorial)
Model Zhulin
 

About L'Officiel China

Photographers in 2014:
Chen Man
Feng Hai
Jiaji Jin
Michelle Du Xuan
Xu Yang
Zack Zhang
Cover models in 2014:
Sui He
Editorial models in 2014:
Jia Jing
Ling Yue
Mengmeng Wei
Miao Bin Si
Pauline Van der Cruysse
Sui He
Zen Sevastyanova
Zhulin
Photographers in 2013:
Jumbo Tsui
Michelle Du Xuan
Cover models in 2013:
Naomi Campbell
Editorial models in 2013:
Liu Xu
Nika Cole
Photographers in 2012:
Michelle Du Xuan
Philip Neufeldt
Cover models in 2012:
Francisco Lachowski
Nils Butler
Editorial models in 2012:
Pauline Van der Cruysse
Zhulin
Editorial models in 2011:
Leighton Meester
Cover models in 2010:
Emma Pei
Liu Wen
Editorial models in 2010:
Emma Pei
Photographers in 2009:
Feng Hai
Editorial models in 2009:
Du Juan
Emma Pei
Cover models in 2008:
Mo Wandan
Cover models in 2007:
Emma Pei
Mo Wandan