L'Officiel China

 
 
 
December 2015 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Model Yue Ning
Photographer Shxpir
Fashion Editor/Stylist Anna Katsanis
Hair Stylist Shinya Nakagawa
Producer Quinn Buggs
October 2015 (Editorial)
Photographer Xu Yang
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Makeup Artist Clive.x
Model Ling Yue
October 2015 (Editorial)
Photographer Xu Yang
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
September 2015 (Editorial)
Photographer Michelle Du Xuan
Fashion Editor/Stylist Shino Itoï
Hair Stylist Yuji Okuda
Makeup Artist Christopher Kam
September 2015 (Magazine Cover)
Photographer Yu Cong
Makeup Artist Yooyo Ming
Actor Zhou Xun
September 2015 (Editorial)
Photographer Xu Yang
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
September 2015 (Editorial)
Photographer Xu Yang
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
September 2015 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Model Jaclyn Yang
September 2015 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Checkay Yang
Hair Stylist Charlie Cha
Model Jaclyn Yang
 

About L'Officiel China

Photographers in 2015:
Jiaji Jin
Michelle Du Xuan
Shxpir
Xiao Gang
Xu Yang
Yu Cong
Zack Zhang
Cover models in 2015:
Chris Lee
Manon Leloup
Zhou Xun
Editorial models in 2015:
Alex Yuryeva
Cong He
Jaclyn Yang
Jessie Hsu
Ling Yue
Liu Chang
Manon Leloup
Meng Zheng
Milena Feuerer
Tian Yi
Xin Xie
Yue Ning
Zhulin
Photographers in 2014:
Chen Man
Feng Hai
Jiaji Jin
Michelle Du Xuan
Xu Yang
Zack Zhang
Cover models in 2014:
Sui He
Editorial models in 2014:
Jaclyn Yang
Jia Jing
Ling Yue
Mengmeng Wei
Miao Bin Si
Pauline Van der Cruysse
Sui He
Zen Sevastyanova
Zhulin
Photographers in 2013:
Jumbo Tsui
Michelle Du Xuan
Cover models in 2013:
Naomi Campbell
Editorial models in 2013:
Liu Xu
Nika Cole
Photographers in 2012:
Michelle Du Xuan
Philip Neufeldt
Cover models in 2012:
Francisco Lachowski
Nils Butler
Editorial models in 2012:
Pauline Van der Cruysse
Zhulin
Editorial models in 2011:
Leighton Meester
Cover models in 2010:
Emma Pei
Liu Wen
Editorial models in 2010:
Emma Pei
Photographers in 2009:
Feng Hai
Editorial models in 2009:
Du Juan
Emma Pei
Cover models in 2008:
Mo Wandan
Cover models in 2007:
Emma Pei
Mo Wandan