Jetsetter Magazine

 
 
 
October 2013 (Editorial)
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
September 2013 (Editorial)
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
Model Yulia Lobova
Spring/Summer 2013 (Editorial)
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
Spring/Summer 2012 (Editorial)
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
Fall/Winter 2011 (Editorial)
Photographer Catherine Nikolaichuk
Fashion Editor/Stylist Olga Yanul
 

About Jetsetter Magazine

Website: jetsetter.ua
Photographers in 2013:
Catherine Nikolaichuk
Editorial models in 2013:
Evelina Mambetova
Mariya Markina
Yulia Lobova
Photographers in 2012:
Catherine Nikolaichuk
Editorial models in 2012:
Nataliya Gotsii
Yuliana Dementyeva
Photographers in 2011:
Catherine Nikolaichuk
Editorial models in 2011:
Appoline Rozhdestvenska