×

T Magazine China

T Magazine China September 2019 Cover

Published: September 2019
All people in this magazine cover:

 • Yu Cong - Photographer
 • Yuan Gui Mei - Photographer
 • Jo Jo Qian - Fashion Editor/Stylist
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • MingHu Zhang - Hair Stylist
 • Xin Miao - Makeup Artist
 • Bingbing Liu - Model
 • Chun Jin - Model
 • Ning Jinyi - Model
 • Pan Haowen - Model
 • Shuping Li - Model
 • Su Kexin - Model
 • Tang He - Model
 • Yilan Hua - Model
 • All brands in this magazine cover:

 • Cartier
 • Louis Vuitton
 • Credits for this picture: Yuan Gui Mei (Photographer), Jo Jo Qian (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist) Brands in this picture: Louis Vuitton, Cartier
  In this picture: Bingbing Liu, Chun Jin , Ning Jinyi, Pan Haowen, Shuping Li, Su Kexin, Tang He, Yilan Hua
  Credits for this picture: Yu Cong (Photographer), MingHu Zhang (Hair Stylist)
  In this picture: Bingbing Liu, Chun Jin , Ning Jinyi, Pan Haowen, Shuping Li, Su Kexin, Tang He, Yilan Hua
  Credits for this picture: Yu Cong (Photographer), MingHu Zhang (Hair Stylist)
  All people in this magazine cover:

 • Yu Cong - Photographer
 • Yuan Gui Mei - Photographer
 • Jo Jo Qian - Fashion Editor/Stylist
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • MingHu Zhang - Hair Stylist
 • Xin Miao - Makeup Artist
 • Bingbing Liu - Model
 • Chun Jin - Model
 • Ning Jinyi - Model
 • Pan Haowen - Model
 • Shuping Li - Model
 • Su Kexin - Model
 • Tang He - Model
 • Yilan Hua - Model
 • All brands in this magazine cover:

 • Cartier
 • Louis Vuitton