×

Polaroids/Digitals

Polaroid Ashton and Chris July 2011

client: Polaroids/Digitals
published: July 2011
All people in this work:

  • Christopher Wetmore - Model
  • In this picture: Christopher Wetmore
    All people in this work:

  • Christopher Wetmore - Model