×

Harper's Bazaar China

Nouveau Genre

Published: August 2014
All people in this editorial:

 • Xu Yang - Photographer
 • Wang Hao (Stylist) - Fashion Editor/Stylist
 • Feng Qi Wen - Model
 • Meng Zheng - Model
 • Yuan Bo Chao - Model
 • Yudu Zeng - Model
 • In this picture: Feng Qi Wen
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Meng Zheng
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yuan Bo Chao
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Feng Qi Wen
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yuan Bo Chao
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yudu Zeng
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yuan Bo Chao
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yuan Bo Chao
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Yudu Zeng
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  In this picture: Feng Qi Wen
  Credits for this picture: Xu Yang (Photographer), Wang Hao (Stylist) (Fashion Editor/Stylist)
  All people in this editorial:

 • Xu Yang - Photographer
 • Wang Hao (Stylist) - Fashion Editor/Stylist
 • Feng Qi Wen - Model
 • Meng Zheng - Model
 • Yuan Bo Chao - Model
 • Yudu Zeng - Model