×

Harper's Bazaar China

Harper's Bazaar China May 2010 Cover (also Xiao Wen Ju, Yan Lu)

Source: forums.thefashionspot.com
Published: May 2010
All people in this magazine cover:

 • Danni Li - Model
 • Fei Fei Sun - Model
 • Mo Wandan - Model
 • Shu Pei Qin - Model
 • Xiao Wen Ju - Model
 • no media available

  All people in this magazine cover:

 • Danni Li - Model
 • Fei Fei Sun - Model
 • Mo Wandan - Model
 • Shu Pei Qin - Model
 • Xiao Wen Ju - Model
 • View the complete story on forums.thefashionspot.com