×

Fashion Magazine (Poland)

Daga by Mateusz Stankiewicz

client: Fashion Magazine (Poland)
published: December 2011
All people in this editorial:

 • Mateusz Stankiewicz - Photographer
 • Szymon Machnikowski - Casting Director
 • Szymon Machnikowski - Producer
 • Daga Ziober - Model
 • In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  In this picture: Daga Ziober
  All people in this editorial:

 • Mateusz Stankiewicz - Photographer
 • Szymon Machnikowski - Casting Director
 • Szymon Machnikowski - Producer
 • Daga Ziober - Model