×

Yuki James

Photographer, other credits: Fashion Editor/Stylist

updates

Crystal Renn in V Magazine
V Magazine (Editorial)
published: March 2010
credits: Fashion Editor/Stylist
Heavy Metal
V Magazine (Editorial)
published: January 2010
credits: Fashion Editor/Stylist
The Next Generation
V Man (Editorial)
published: December 2009
credits: Fashion Editor/Stylist
Puff Love
V Magazine (Editorial)
published: November 2009
credits: Fashion Editor/Stylist
The Big Chill
V Man (Editorial)
season: Fall/Winter 2009
credits: Fashion Editor/Stylist
Fashion Without Borders
V Magazine (Editorial)
published: September 2009
credits: Fashion Editor/Stylist
Picture Perfect
V Magazine (Editorial)
published: July 2009
credits: Fashion Editor/Stylist
Take a look at Pre-Fall
V Magazine (Editorial)
published: May 2009
credits: Fashion Editor/Stylist