×

Samira Nasr

Fashion Editor/Stylist

Express ( 2010 )
InStyle U.S. ( 2012 )
Kohl's ( 2013 )
Laura Mercier ( 2012 )