×

Ed Filipowski


2012

The Gatekeepers- Ed Filipowski
Industrie Magazine (Editorial)
season: Fall/Winter 2012
photographer: Kai Z Feng