×

Stasya Izyumova

Model

Agencies

Dazed Magazine ( 2010 )
Houghton ( 2013 )