×

Roy Pratt

Model

Agencies

Barneys ( 2010 )
Benetton ( 2010 )
Dazed Magazine ( 2009 )
Details Magazine ( 2009 )
Essential Homme ( 2011 )
GQ Style Germany ( 2011 )
GQ Style Italy ( 2010 )
GQ Style UK ( 2009 )
Hazzys ( 2010 )
HERO Magazine ( 2009 )
Out Magazine ( 2010 )
Pop Magazine ( 2010 )
Portrait ( 2010 )
Slurp Magazine ( 2011 )
V Man ( 2010 )
Wonderland Magazine ( 2010 2009 )