×

Nataliya Gotsii

Ph: Catherine Nikolaichuk | She is here for Jetsetter Magazine
Model

V Magazine ( 2009 )
Vogue Ukraine ( 2013 )