×

Hou Jinxiang

Model

Agencies

2011

Dandy
Numero Homme China (Editorial)
season: Fall/Winter 2011
photographer: Yin Chao