×

Gigi Jeon

Model

Agencies

Mother agency:

Etam ( 2015 )
Faith Connexion ( 2015 )
Garage Magazine ( 2013 )
Harrods ( 2013 )
Louis Vuitton ( 2012 )
Love Magazine ( 2016 )
METAL Magazine ( 2013 )
Simone Rocha ( 2013 )
Various Shows ( 2013 2012 )
Whistles ( 2014 )