×

Jacob Wakefield

Model

Dazed Magazine ( 2009 2008 )
Fiasco Magazine ( 2011 )
Man About Town ( 2010 )
METAL Magazine ( 2010 )
Numero Homme ( 2009 )
Teen Vogue ( 2009 )