×

Tendencias Magazine

September 2013 (Editorial)
Photographer: Emmanuel Giraud
September 2013 (Editorial)
Photographer: Nuria Rius
Fashion Editor/Stylist: Lucia Silva
April 2013 (Editorial)
Hair Stylist: Leo Pereira
Makeup Artist: Leo Pereira
Spring/Summer 2013 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Todd Pearce
Hair Stylist: Jamal Hammadi
Spring/Summer 2013 (Editorial)
Photographer: Sebastian Troncoso
Fashion Editor/Stylist: Sofia Marino
Spring/Summer 2013 (Editorial)
Photographer: Steeve Beckouet
Fashion Editor/Stylist: Bodo Ernle
March 2013 (Magazine Cover)
Photographer: Yoshino
Fashion Editor/Stylist: Todd Pearce
Hair Stylist: Jamal Hammadi
February 2013 (Magazine Cover)
Fashion Editor/Stylist: Gioele Panedda
Makeup Artist: Claudia Malavasi
February 2013 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Gioele Panedda
December 2012 (Magazine Cover)
Photographer: Vincenzo Laera