×

MO&Co.

EDITION S/S 19 Show

Source: mo-co.com
Published: 10/16/2018
All people in this show:

 • Agata Belcen - Fashion Editor/Stylist
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • Xin Miao - Makeup Artist
 • Alina Honcharuk - Model
 • Atikah Karim - Model
 • Chen Xi - Model
 • Chu Wong - Model
 • Cyrielle Lalande - Model
 • He Jing - Model
 • Huan Meng Yang - Model
 • Jourdana Phillips - Model
 • Junli Zhao - Model
 • Karo Laczkowska - Model
 • Lei Qin - Model
 • Lina Zhang - Model
 • Ling Chen - Model
 • Liu Huan - Model
 • Shujing Zhou - Model
 • Sijia Kang - Model
 • Su Kexin - Model
 • Veronika Kunz - Model
 • Wang Han - Model
 • Wioletta - Model
 • Xiao Yun Liang - Model
 • Yue Han - Model
 • In this picture: Veronika Kunz
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Lina Zhang
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Ling Chen
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Shujing Zhou
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: He Jing
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Su Kexin
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Wang Han
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Karo Laczkowska
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Liu Huan
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Atikah Karim
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Lei Qin
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Wioletta
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Lina Zhang
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Jourdana Phillips
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Huan Meng Yang
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Chu Wong
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Chen Xi
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Ling Chen
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Karo Laczkowska
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Sijia Kang
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Yue Han
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Xiao Yun Liang
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  In this picture: Veronika Kunz
  Credits for this picture: Agata Belcen (Fashion Editor/Stylist), Bon Fan Zhang (Hair Stylist), Xin Miao (Makeup Artist)
  All people in this show:

 • Agata Belcen - Fashion Editor/Stylist
 • Bon Fan Zhang - Hair Stylist
 • Xin Miao - Makeup Artist
 • Alina Honcharuk - Model
 • Atikah Karim - Model
 • Chen Xi - Model
 • Chu Wong - Model
 • Cyrielle Lalande - Model
 • He Jing - Model
 • Huan Meng Yang - Model
 • Jourdana Phillips - Model
 • Junli Zhao - Model
 • Karo Laczkowska - Model
 • Lei Qin - Model
 • Lina Zhang - Model
 • Ling Chen - Model
 • Liu Huan - Model
 • Shujing Zhou - Model
 • Sijia Kang - Model
 • Su Kexin - Model
 • Veronika Kunz - Model
 • Wang Han - Model
 • Wioletta - Model
 • Xiao Yun Liang - Model
 • Yue Han - Model