FUTURE FORMS

client: Vogue China

Editorial Credits:

Trunk Xu - Photographer

Yoyo Yao - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Xin Miao - Makeup Artist

Yiqing Chen - Producer

Sui He - Model

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Yao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Yao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Yao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)