Double Take - Yi Fei Li and Xiao Wei for Creem Magazine Spring 2013

client: Creem Magazine

Editorial Credits:

Aya Komatsu - Makeup Artist

Xiao Wei - Model

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)

In this picture:

Xiao Wei

Credits for this picture:

Aya Komatsu (Makeup Artist)