Tadashi Shoji

Tadashi Shoji S/S 14 Show

client: Tadashi Shoji
source: tadashishoji.com
published: September 2013