Welcome to the Haute Planet

client: Harper's Bazaar Hong Kong

Editorial Credits:

Liu Xu - Model

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu

In this picture:

Liu Xu