The New China (also model Lijie Liu)

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Yin Chao - Photographer

Xiao Mu Fan - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Kiki Kang - Model

Xiaomeng Huang - Model

In this picture:

Kiki Kang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

In this picture:

Xiaomeng Huang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

In this picture:

Kiki Kang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

In this picture:

Kiki Kang

Xiaomeng Huang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)