MADE IN CHINA (photographer Shxpir)

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Shxpir - Photographer

Xiao Mu Fan - Fashion Editor/Stylist

Sun Qi - Makeup Artist

Liu Li Jun - Model

Zhulin - Model

In this picture:

Liu Li Jun

Zhulin

Credits for this picture:

Shxpir (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Zhulin

Credits for this picture:

Shxpir (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Zhulin

Credits for this picture:

Shxpir (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Zhulin

Credits for this picture:

Shxpir (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Zhulin

Credits for this picture:

Shxpir (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)