Fashion Magazine (Poland)

FASHION MAGAZINE WINTER 2010/2011 COVER

client: Fashion Magazine (Poland)
published: December 2010

In this picture:

Kasia Struss