Fashion Magazine (Poland)

FASHION MAGAZINE SPRING 2013

client: Fashion Magazine (Poland)
published: March 2013

Credits for this picture:

Beata Gladysz (Producer)