Fashion Magazine (Poland)

FASHION MAGAZINE SPRING 2009 COVER

client: Fashion Magazine (Poland)
published: March 2009

In this picture:

Anja Rubik