Yu Fangqing by Xiao Gang

client: Esquire China

Editorial Credits:

Xiao Gang - Photographer

Yu Fangqing - Model

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing

In this picture:

Yu Fangqing