The Coming Fall

client: Elle Men China

Editorial Credits:

Trunk Xu - Photographer

Yoyo Lu - Fashion Editor/Stylist

Daniel Zhang - Makeup Artist

Miao Bin Si - Model

Jin Dachuan - Model

Fei Wang - Model

Liu Li Jun - Model

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist)

Daniel Zhang (Makeup Artist)