Elle Men China

The Coming Fall

client: Elle Men China
published: September 2013
All people in this editorial:

  • Trunk Xu - Photographer
  • Yoyo Lu - Fashion Editor/Stylist
  • Daniel Zhang - Makeup Artist
  • Miao Bin Si - Model
  • Jin Dachuan - Model
  • Fei Wang - Model
  • Liu Li Jun - Model
  • In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    In this picture: Miao Bin Si, Jin Dachuan, Fei Wang, Liu Li Jun
    Credits for this picture: Trunk Xu (Photographer) , Yoyo Lu (Fashion Editor/Stylist) , Daniel Zhang (Makeup Artist)
    All people in this editorial:

  • Trunk Xu - Photographer
  • Yoyo Lu - Fashion Editor/Stylist
  • Daniel Zhang - Makeup Artist
  • Miao Bin Si - Model
  • Jin Dachuan - Model
  • Fei Wang - Model
  • Liu Li Jun - Model