Polaroids Katharina Friedrich

client: Polaroids/Digitals

Work Credits:

Katharina Friedrich - Model